Kontakt

kontakt

Dane firmowe

Zarząd spółki

Krzysztof Pióro

Prezes Zarządu,

Dyrektor Generalny

Daniel Czerwik

Wiceprezes Zarządu,

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Sebastian Piłat

Prokurent Zarządu,

Dyrektor ds. Finansowych

Rada nadzorcza

Magdalena Grzymała

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Sabina Gustof

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Roch

Sekretarz Rady Nadzorczej

Alicja Then

Członek Rady Nadzorczej

Anna Czak

Członek Rady Nadzorczej